Họ và tên: Lê Quốc Phong

Tên thường gọi: Lê Quốc Phong

Ngày sinh: 03/05/1978

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Trình độ học vấn: Trên ĐH

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Sinh học

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp; Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ; Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Nơi làm việc: Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 19/05/2000

Nơi ứng cử: Bình Thuận

Đại biểu Quốc hội khoá:

Đại biểu chuyên trách:

Chuyển sinh hoạt từ Đoàn Bình Thuận đến Đoàn Đồng Tháp, tháng 10/2020.