Họ và tên: Trần Hồng Nguyên

Tên thường gọi: Trần Hồng Nguyên

Ngày sinh: 26/05/1969

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ học vấn: Trên ĐH

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Italia.

Nơi làm việc: Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Ngày vào đảng: 04/12/1999

Nơi ứng cử: Bình Thuận

Đại biểu Quốc hội khoá:

Đại biểu chuyên trách: Trung ương