Họ và tên: Trần Ngọc Đường

Tên thường gọi: Trần Ngọc Đường

Ngày sinh: 25/07/1945

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Quảng Trung, huyện Quảng Trạch , Quảng Bình

Trình độ học vấn: Trên ĐH

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Phó tiến sĩ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Uỷ viên Ban chấp hành Hội Luật gia Việt Nam, Uỷ viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Quốc hội

Ngày vào đảng: ...

Nơi ứng cử: Kiên Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: X

Đại biểu chuyên trách: Không