Họ và tên: Lê Đức Thuý

Tên thường gọi: Lê Đức Thuý

Ngày sinh: 30/06/1948

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Sơn Thịnh, huyện Hương Sơn , Hà Tĩnh

Trình độ học vấn: Trên ĐH

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế học

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Nơi làm việc: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngày vào đảng: ...

Nơi ứng cử: Nghệ An

Đại biểu Quốc hội khoá: XI

Đại biểu chuyên trách: Không