Họ và tên: Nguyễn Văn Đông

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Đông

Ngày sinh: 24/12/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đức Phú, huyện Mộ Đức , Quảng Ngãi

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chính trị: _

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Luật sư

Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Rạng Đông - Bình Thuận

Nơi làm việc: Tập đoàn Rạng Đông, tỉnh Bình Thuận

Ngày vào đảng: ...

Nơi ứng cử: Bình Thuận

Đại biểu Quốc hội khoá: ,XII

Đại biểu chuyên trách: Không