Thông cáo phiên họp thứ 9 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

18/07/2012

Trong 2 ngày 16 và 17 tháng 7 năm 2012, ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII đã họp phiên thứ 9 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Tham dự phiên họp có Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; đại diện Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan.

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã xem xét, đánh giá kết quả kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII; cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII.

Trên cơ sở ý kiến của các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, của cử tri, dư luận xã hội, thực tế diễn biến kỳ họp và ý kiến của các cơ quan, tổ chức hữu quan tham dự phiên họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận và nhất trí cho rằng, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra; tiếp tục cải tiến, đổi mới, rút ngắn được thời gian so với các kỳ họp trước, tăng thời lượng truyền thanh và truyền hình trực tiếp. Ủy ban thường vụ Quốc hội hoan nghênh các ngành, các cấp, các địa phương và nhân dân cả nước đã góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp; đồng thời, đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan hữu quan thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội vừa được thông qua; tiếp thu, xử lý những vấn đề thuộc trách nhiệm của mình, rút kinh nghiệm, tích cực chuẩn bị tổ chức phục vụ tốt hơn kỳ họp thứ tư sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 10 năm nay.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí dự kiến sơ bộ về nội dung, chương trình kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII; đề nghị Văn phòng Quốc hội tiếp thu ý kiến đóng góp tại phiên họp để hoàn chỉnh dự kiến nội dung, chương trình trình Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp sau. Đồng thời, cho ý kiến về việc chuẩn bị chất vấn, trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 10 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và dự kiến kế hoạch tiến hành hoạt động giải trình tại Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội trong các tháng còn lại của năm 2012.

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ lao động, thương binh và xã hội và các cơ quan hữu quan tiếp thu, hoàn chỉnh Pháp lệnh trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

3. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nhất trí với Tờ trình của Chính phủ về việc xin chủ trương thành lập thành phố Bà Rịa thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong thời gian thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.

4. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của Quốc hội: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội hoàn chỉnh Nghị quyết, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

5. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác nhân sự Kiểm toán Nhà nước và một số nội dung khác.

(Văn phòng Quốc hội)