Thông cáo phiên họp thứ 9 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Trong 2 ngày 16 và 17 tháng 7 năm 2012, ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII đã họp phiên thứ 9 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

 
 

Thông báo nội dung phiên họp thứ 9 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

       Trong các ngày 16 và 17/7/2012, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 9 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cho ý kiến về đánh giá kết quả kỳ họp thứ 3 và việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Quốc hội; về việc chuẩn bị chất vấn, trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 10, dự kiến kế hoạch tiến hành hoạt động giải trình tại Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trong các tháng còn lại của năm 2012; về Tờ trình của Chính phủ việc xin chủ trương thành lập thành phố Bà Rịa thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời gian thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; về xây dựng lực lượng kiểm ngư; về công tác nhân sự Kiểm toán Nhà nước; thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị quyết về một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của Quốc hội.