Thông cáo Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIII

Từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 4 năm 2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 7 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Tham dự phiên họp có đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan.

 
 

Thông báo kết luận Phiên họp thứ bảy của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày 21.4.2012, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã ký công văn số 779/TB - VPQH thông báo ý kiến kết luận Phiên họp thứ Bảy của ủy ban Thường vụ Quốc hội.

 
  • Quốc hội khóa XIII
  • Quốc hội khóa XII
  • Quốc hội khóa XI
  • Quốc hội khóa X