Thông cáo phiên họp thứ 6 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XIII

29/03/2012

Từ ngày 19 đến ngày 28 tháng 3 năm 2012, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 6 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Tham dự phiên họp có đại diện Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan.

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản dự kiến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.

Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã tiến hành tổ chức tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992, nêu lên những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân của những thành tựu đạt được, những hạn chế, bất cập. Trên cơ sở đó, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 kiến nghị một số nội dung cơ bản dự kiến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII.

Ủy ban thường vụ Quốc hội thống nhất khai mạc kỳ họp Quốc hội vào ngày 21-5-2012, sẽ thông qua 13 dự án luật, 01 nghị quyết, cho ý kiến về 07 dự án luật; tiến hành giám sát tối cao; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội và một số vấn đề quan trọng khác. Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Văn phòng Quốc hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục hoàn chỉnh dự kiến chương trình kỳ họp thứ ba, gửi xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội; đồng thời tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức hữu quan phối hợp chuẩn bị các nội dung và điều kiện về mọi mặt của kỳ họp.

3. Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 06 dự án luật được thông qua và 01 dự án luật cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ ba:

- Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn, còn ý kiến khác nhau của 06 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII, gồm: Bộ luật lao động (sửa đổi); Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật phòng, chống rửa tiền; Luật bảo hiểm tiền gửi; Luật giáo dục đại học và Luật công đoàn (sửa đổi). Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp chặt chẽ với cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp tục hoàn chỉnh các báo cáo tiếp thu, chỉnh lý và dự thảo các dự án luật trên để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ ba.

            - Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ ba: Qua hơn 4 năm thực hiện, Luật quản lý thuế đã phát sinh những yêu cầu cần phải sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện cho phù hợp hơn với tình hình phát triển kinh tế, xã hội. Việc sửa đổi, bổ sung tập trung vào các nội dung: đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế; cải cách – hiện đại hóa và hội nhập, phù hợp thông lệ quốc tế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý thuế phù hợp với thực tế và các văn bản pháp luật liên quan. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban tài chính, ngân sách và Ủy ban thường vụ Quốc hội để hoàn thiện trước khi trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ ba.

   4. Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn về lĩnh vực y tế và nội vụ.

- Lĩnh vực y tế: Trong buổi làm việc đã có 37 đại biểu Quốc hội đăng ký chất vấn, trong đó 25 đại biểu trực tiếp đặt câu hỏi chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, tập trung vào các nội dung chính sau: việc bảo đảm nguồn lực đáp ứng yêu cầu phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân; vấn đề y đức trong ngành y tế; vấn đề điều chỉnh khung giá viện phí.

- Lĩnh vực nội vụ: Trong buổi làm việc đã có 25 đại biểu Quốc hội trực tiếp đặt câu hỏi chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ nội vụ Nguyễn Thái Bình, tập trung vào các nội dung chính sau: vấn đề tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và chế độ đối với cán bộ, công chức nhà nước; chế độ, chính sách đối với cán bộ bán chuyên trách cấp xã, thôn; giải pháp nâng cao chất lượng bộ máy chính quyền ở cơ sở.

Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các đồng chí Bộ trưởng nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục những hạn chế, yếu kém, thực hiện có hiệu quả những đề án, lời hứa, giải pháp đã nêu ra tại phiên chất vấn, tạo sự chuyển biến thực sự trong lĩnh vực y tế và nội vụ qua từng năm và đến năm 2015 sẽ ngăn chặn và đẩy lùi những hạn chế yếu kém hiện nay.

5. Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về      tình hình phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015, kế hoạch năm 2012phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương cho các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012.

   - Tình hình phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015, kế hoạch năm 2012: Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành nguyên tắc phân bổ, danh mục dự án sử dụng trái phiếu Chính phủ và một số dự án bổ sung ngoài danh mục thuộc Nghị quyết số 881 và Quyết định số 184/QĐ-TTg. Đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội xin ý kiến, nếu Quốc hội đồng ý thì tiếp tục phân bổ trong vốn dự phòng, sử dụng thêm một phần vốn dự phòng bố trí cho các công trình thủy lợi trọng điểm ở vùng sâu đã được đầu tư cơ bản để hoàn thiện đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả ngay.  

   - Phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương cho các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012: Ủy ban thường vụ Quốc hội thống nhất với đề nghị của Chính phủ về phương án phân bổ nguồn vốn Ngân sách Trung ương năm 2012 đối với những chương trình đã rà soát và có đề án gửi tới Bộ kế hoạch và đầu tư. Những chương trình cho tới thời điểm này chưa rà soát, chưa xác định mục tiêu, nhiệm vụ và nguồn lực, thời gian thực hiện thì gia hạn thêm 2 tháng, nếu không thực hiện được thì báo cáo Quốc hội quyết định và đề nghị Chính phủ làm rõ trách nhiệm của các thành viên Chính phủ có liên quan tới việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Quốc hội về chương trình mục tiêu quốc gia.

            6. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc xây dựng lực lượng kiểm ngư; việc bổ sung biên chế, số lượng thẩm phán Tòa án nhân dân địa phương năm 2012-2013; Tờ trình của Chính phủ xin ý kiến đối với việc tham gia Công ước Bảo vệ thực thể vật liệu hạt nhân và Phần sửa đổi; tiếp tục cho ý kiến về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; thông qua Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật; Pháp lệnh chi phí giám định, định giá, chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng và Nghị quyết về việc cử ủy viên hội đồng tuyển chọn Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán Tòa án Quân sự Trung ương; đồng ý về chủ trương thành lập Báo kiểm toán trên cơ sở nâng cấp Tạp chí kiểm toán.

(Văn phòng Quốc hội)