Báo cáo số 267/BC-BYT ngày 23 tháng 3 năm 2012 của Bộ Y tế về đảm bảo nguồn lực đáp ứng yêu cầu phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân và vấn đề điều chỉnh khung giá viện phí

26/03/2012

Báo cáo số 267/BC-BYT ngày 23 tháng 3 năm 2012 của Bộ Y tế về đảm bảo nguồn lực đáp ứng yêu cầu phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân và vấn đề điều chỉnh khung giá viện phí

Tải tệp đính kèm xem chi tiết

(Bộ Y tế)

File đính kèm