Thông cáo phiên họp thứ 6 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XIII

Từ ngày 19 đến ngày 28 tháng 3 năm 2012, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 6 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

 

Thông báo kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 6

26/04/2012 00:22

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và thực hiện Nghị quyết số 21/2011/QH13 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII, ngày 26 tháng 3 năm 2012, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Phiên chất vấn có sự tham dự của hầu hết các vị đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, đại diện lãnh đạo một số cơ quan ở hữu quan, nhiều vị đại biểu Quốc hội ở địa phương cũng tham dự thông qua truyền hình trực tuyến tại Đoàn đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đã khai mạc phiên chất vấn và phân công Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình.

 Tại phiên chất vấn, đã có 50 lượt đại biểu Quốc hội trực tiếp nêu câu hỏi chất vấn liên quan đến trách nhiệm của hai vị Bộ trưởng. Các vị Bộ trưởng đã trả lời, giải trình làm rõ những vấn đề được đại biểu Quốc hội nêu lên. Nhìn chung, phiên chất vấn đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, tiếp tục có đổi mới, đáp ứng sự quan tâm của các vị đại biểu Quốc hội, được dư luận xã hội đánh giá tốt.

Ban Công tác đại biểu trân trọng thông báo Kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phiên chất vấn:

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội hoan nghênh các vị đại biểu Quốc hội, các vị Bộ trưởng và lãnh đạo các Bộ, ngành đã tham gia hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn với tinh thần công khai, minh bạch, dân chủ, thẳng thắn, xây dựng và trách nhiệm cao trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

2. Đối với nội dung chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Y tế:

Ủy ban thường vụ Quốc hội ghi nhận sự cố gắng phấn đấu, tiếp tục đổi mới và những thành tựu quan trọng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân của ngành y tế đã đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, so với yêu cầu thì vẫn còn những tồn tại, những vấn đề đặt ra từ thực tiễn cần tiếp tục giải quyết tốt trong thời gian tới, cụ thể là:

- Đẩy nhanh các biện pháp giảm tình trạng quá tải tại các bệnh viện, nhất là ở các bệnh viện tuyến Trung ương và bệnh viện của Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; phấn đấu thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2014;

- Đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính của các đơn vị trong ngành;

- Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ lao động trong ngành; có biện pháp giáo dục, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đạo đức nghề nghiệp, đồng thời có chính sách chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần và động viên đội ngũ lao động trong ngành y tế vượt qua khó khăn, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng tốt hơn nữa sự mong mỏi của nhân dân cả nước.

3. Đối với nội dung chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ:

Uỷ ban thường vụ Quốc hội ghi nhận sự cố gắng, mạnh dạn đề xuất một số chủ trương, giải pháp và những kết quả quan trọng đã đạt được trong lĩnh vực tổ chức cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, quản lý hành chính Nhà nước trong thời gian qua. Tuy nhiên, ngành Nội vụ cần lưu ý tiếp tục nghiên cứu làm tốt hơn nữa một số vấn đề sau:

- Sớm đề xuất, trực tiếp sửa đổi, bổ sung các quy định không còn hợp lý, bất cập và ban hành kịp thời các cơ chế, chính sách mới, tổ chức triển khai các đề án, trong đó chú trọng đề án: cải cách hành chính, cải cách công vụ, công chức, chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, cán bộ bán chuyên trách;

- Bộ Nội vụ sớm nghiên cứu, trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã cho phù hợp với thực tế;

- Tăng cường tổ chức kiểm tra giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong tuyển dụng, đào tạo và quản lý cán bộ, công chức, viên chức ở các bộ, ngành và địa phương;

- Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở.

Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các vị Bộ trưởng thể hiện trách nhiệm của mình một cách tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp trong quản lý Nhà nước, đảm bảo thực hiện hiệu quả, thực sự làm chuyển biến những vấn đề đã được nêu ra tại phiên chất vấn thuộc lĩnh vực mình phụ trách, để ngày càng xứng đáng với sự tin tưởng của Quốc hội và nhân dân.

Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan hữu quan nghiên cứu, đổi mới hoạt động chất vấn để hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày càng tốt hơn, có chất lượng, hiệu quả, với sự tham dự của đông đảo các vị đại biểu Quốc hội.

*           *

*

Trên đây là kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 6 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ban Công tác đại biểu xin trân trọng thông báo tới các vị đại biểu Quốc hội để biết và tiếp tục giám sát theo quy định của pháp luật.

 

(Văn phòng Quốc hội)

 
 

Thông báo kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 6

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và thực hiện Nghị quyết số 21/2011/QH13 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII, ngày 26 tháng 3 năm 2012, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Phiên chất vấn có sự tham dự của hầu hết các vị đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, đại diện lãnh đạo một số cơ quan ở hữu quan, nhiều vị đại biểu Quốc hội ở địa phương cũng tham dự thông qua truyền hình trực tuyến tại Đoàn đại biểu Quốc hội.