Chương trình phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn ngày 26-3-2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

24/03/2012

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN

(Ngày 26/03/2012)

(Phát thanh, truyền hình trực tiếp, truyền hình trực tuyến)
___________

 

Chủ trì: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

Điều khiển nội dung 1: Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng

Điều khiển nội dung 2: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu

 

1- Buổi sáng: chất vấn Bộ trưởng Bộ y tế

8h00 đến 8h10

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc phiên chất vấn và mời Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế;

8h10 đến 9h30

- Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu các nhóm vấn đề chất vấn: Việc bảo đảm nguồn lực (nhân lực, điều kiện vật chất, tài chính từ ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa) đáp ứng yêu cầu phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân; vấn đề y đức trong ngành y tế việc điều chỉnh khung giá viện phí;

- Bộ trưởng báo cáo chung về nội dung chất vấn (khoảng 15 phút);

- Đại biểu Quốc hội chất vấn;

- Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời;

- Các Bộ trưởng có liên quan phát biểu bổ sung;

9h30 đến 9h50

- Giải lao

9h50 đến 11h20

- Đại biểu Quốc hội tiếp tục chất vấn;

- Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời;

- Các Bộ trưởng có liên quan phát biểu bổ sung;

11h20 đến 11h30

- Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu kết thúc phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế.

2- Buổi chiều: Chất vấn Bộ trưởng Bộ nội vụ;

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Từ 14h00 đến 15h30:

- Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu các nhóm vấn đề chất vấn: Việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; chế độ, chính sách đối với cán bộ bán chuyên trách cấp xã, thôn giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền ở cơ sở;

- Bộ trưởng báo cáo chung về nội dung chất vấn (khoảng 15 phút);

- Đại biểu Quốc hội chất vấn;

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời;

15h30 đến 15h50

- Giải lao

15h50 đến 16h40

- Đại biểu Quốc hội tiếp tục chất vấn;

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời;

- Các Bộ trưởng có liên quan phát biểu bổ sung;

16h40 đến 16h50

- Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu kết thúc phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

16h50 đến 17h00

- Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc.

(Văn phòng Quốc hội)