Thông cáo phiên họp thứ 50 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII

Trong hai ngày 11 và 12 tháng 7 năm 2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã họp phiên thứ 50 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và điều hành của các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội. Tham dự phiên họp có đại diện Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan.