Thông cáo phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

12/01/2012

Từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 01 năm 2012, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 5 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Tham dự phiên họp có đại diện Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành và cơ quan hữu quan.

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến về một số vấn đề lớn, còn ý kiến khác nhau đối với các dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII:

- Vấn đề xã hội hóa; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; nội dung, hình thức; đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật; báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và ngày pháp luật của dự án Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Về mức phạt tiền; việc đưa người bán dâm vào cơ sở chữa bệnh; việc xử lý tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính bị áp dụng hình thức xử phạt tịch thu của dự án Luật xử lý vi phạm hành chính.

- V quyền yêu cầu giám định tư pháp của đương sự; cơ cấu tổ chức của các tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y và pháp y tâm thần; phạm vi xã hội hóa hoạt động giám định tư pháp; việc giải quyết trường hợp có mâu thuẫn giữa kết luận giám định lần đầu và giám định lại của dự án Luật giám định tư pháp.

- Về cơ quan quản lý nhà nước về quảng cáo; những nội dung cấm trong hoạt động quảng cáo; quy hoạch quảng cáo ngoài trời; quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn và quảng cáo hàng hóa đặc biệt của dự án Luật quảng cáo.

Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp chặt chẽ với cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp tục hoàn chỉnh các báo cáo tiếp thu, chỉnh lý và dự thảo các dự án luật trên để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ ba sắp tới.

2. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến báo cáo giám sát chuyên đề “Việc thực hiện quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân”.

(Văn phòng Quốc hội)