Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì Phiên họp thứ 5 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

Ngày 10/1/2012, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì Phiên họp thứ 5 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

  •  
     
  •