Thông cáo phiên họp thứ 48 Ủy ban thường vụ Quốc hội

26/05/2016

Ngày 25 tháng 5 năm 2016, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XIII đã họp phiên thứ 48 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và điều hành của các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội.

Tham dự phiên họp có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; đại diện Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan.

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát bước đầu chuyên đề Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Ủy ban thường vụ Quốc hội đánh giá cao việc kịp thời tổ chức triển khai nghiêm túc, chuẩn bị báo cáo kết quả giám sát bước đầu của Đoàn giám sát. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Đoàn giám sát, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tiếp tục phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan triển khai giám sát theo kế hoạch đề ra, hoàn thiện báo cáo bảo đảm chất lượng; đồng thời, chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Quốc hội trong đó nêu rõ những kết quả, bất cập, hạn chế và nguyên nhân; làm rõ trách nhiệm cụ thể của từng bộ, ngành, địa phương và đề ra các giải pháp để thực hiện mục tiêu đến năm 2020 có 50% số xã đạt tiêu chuẩn Nông thôn mới để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng 9-2016 và trình Quốc hội giám sát tối cao tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát bước đầu chuyên đề Hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giai đoạn 2005-2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo. Ủy ban thường vụ Quốc hội đánh giá cao việc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và chuẩn bị báo cáo kết quả giám sát bước đầu. Để chuẩn bị cho Ủy ban thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát và cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát tại phiên họp tháng 9 -2016, đề nghị Đoàn giám sát, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tiếp tục phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan triển khai giám sát theo kế hoạch đề ra; hoàn thiện báo cáo theo hướng chặt chẽ, nhận định đánh giá đúng tình hình; đề xuất các giải pháp, kiến nghị phù hợp để phát triển khoa học, công nghệ trong thời gian tới nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

3. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nghe Hội đồng bầu cử Quốc gia báo cáo sơ bộ kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Hội đồng bầu cử khẩn trương tiến hành tổng kết, đánh giá toàn diện, sâu sắc hơn về những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức bầu cử để tiếp tục báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 49 (tháng 6-2016).

4. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua 2 Nghị quyết về tiêu chuẩn và phân loại đơn vị hành chính và Nghị quyết quy định về phân loại đô thị.