Thông cáo phiên họp thứ 47 Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII

04/05/2016

Trong hai ngày 25 và 26 tháng 4 năm 2016, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XIII đã họp phiên thứ 47 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và điều hành của các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội.

Tham dự phiên họp có đại diện Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan.

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã xem xét, đánh giá kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII; cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV.

Trên cơ sở ý kiến của các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, của cử tri, dư luận xã hội, thực tế diễn biến kỳ họp và ý kiến của các cơ quan, tổ chức hữu quan tham dự phiên họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận và nhất trí cho rằng: Sau 19 ngày làm việc, với tinh thần đổi mới, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 11 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Kỳ họp đánh dấu sự tham gia tích cực, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết của các vị đại biểu Quốc hội; tinh thần làm việc tận tụy, trách nhiệm của các cơ quan của Quốc hội; sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các cơ quan liên quan; sự quan tâm, theo dõi, giám sát và chia sẻ của đông đảo cử tri, nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế; sự tham gia, đưa tin kịp thời, đầy đủ, chính xác của các cơ quan thông tấn, báo chí. Với những kết quả đạt được, Quốc hội khóa XIII đã tiếp tục khẳng định tư tưởng đổi mới không ngừng để ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của cử tri và nhân dân cả nước.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với dự kiến về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV; đề nghị Tổng thư ký Quốc hội tiếp thu các ý kiến tại phiên họp để hoàn chỉnh dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp sau.

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về 2 dự thảo Nghị quyết tiêu chuẩn và phân loại đơn vị hành chính, Nghị quyết quy định về phân loại đô thị. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu các ý kiến tại phiên họp để hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp sau.

3. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chế độ và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân. Đề nghị Chính phủ, Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khẩn trương phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết, gửi xin ý kiến các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội để trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

4. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các Tờ trình của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về các nội dung sau: về trang phục và Chứng minh thư của Thẩm phán Tòa án nhân dân; về chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Tòa án nhân dân theo quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; về bổ sung tạm thời về biên chế, số lượng Thẩm phán Cao cấp, Thẩm phán trung cấp và Thẩm phán sơ cấp. Sau phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý các tờ trình, dự thảo để Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tiến hành thẩm tra, trên cơ sở đó sẽ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội vào phiên họp sau.

5. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2019.

(Văn phòng Quốc hội)