Ngày 7/3/2016,Khai mạc phiên họp thứ 46 Ủy ban thường vụ Quốc hội.

  •  

    Tổng Thư ký QH,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc giới thiệu đại biểu,khách mời.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT