Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khai mạc phiên chất vấn của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 20-8-2013

21/08/2013

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân và đồng bào cử tri cả nước.

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân và đồng bào cử tri cả nước.

Thưa các vị Bộ trưởng, đại diện cho Chính phủ.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi xin cảm ơn các đồng chí đại biểu, các vị Bộ trưởng đã có mặt để chúng ta thực hiện quyết định của Ủy ban thường vụ Quốc hội để trong ngày hôm nay phiên họp chất vấn đối với hai đồng chí bộ trưởng: đồng chí Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường sẽ vào buổi chiều. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Tư pháp sẽ trả lời chất vấn vào buổi sáng hôm nay. Trọng tâm có mấy chữ: Một là trách nhiệm trong công tác nghiên cứu, hoàn thiện xây dựng chương trình, xây dựng văn bản, kiểm tra văn bản pháp luật để đảm bảo cho một văn bản pháp luật có chất lượng, đấy là một nội dung quan trọng nhất. Nội dung quan trọng thứ hai không thua gì nội dung thứ nhất là việc tổ chức để đưa các văn bản pháp luật đã được Quốc hội, Chính phủ ban hành vào cuộc sống. Làm sao giáo dục tuyên truyền cho tốt để mọi người hiểu được, làm sao hướng dẫn cho kịp thời, hướng dẫn cho đúng, hướng dẫn cho đúng chất lượng để việc tổ chức thực hiện vào cuộc sống nó tốt. Có pháp luật có chất lượng và đồng thời tổ chức thực hiện pháp luật kịp thời và chặt chẽ, nghiêm túc, đưa vào cuộc sống là hai nội dung quan trọng của triển khai chủ trương của Đảng ta và của nhà nước ta, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa sống làm việc theo pháp luật.

Buổi chiều Bộ Tài nguyên và môi trường, đồng chí Bộ trưởng sẽ trả lời có 2 trọng tâm: Một là công tác bảo vệ tài nguyên một số tài nguyên quan trọng mà chúng ta thấy cần phải đặt ra để bàn với Bộ trưởng, thảo luận với Bộ trưởng và gắn liền với bảo vệ môi trường.

Hai là có một vài việc mà nó đọng lại từ phiên chất vấn lần trước Bộ trưởng đã đưa ra, Quốc hội đã chất vấn nhưng chúng ta cũng kiểm tra lại xem tình hình thực hiện đến đâu, lý do làm sao và sẽ tiếp tục thực hiện thế nào đấy là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài nguyên quý giá nhất của nước ta, gắn bó nhất đến người dân. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để người dân có quyền được sử dụng đất và sử dụng quyền đó đúng quy định của pháp luật.

Thứ hai, gắn với nội dung này thì có một vấn đề, tức là tình hình khiếu kiện nổi lên, khiếu kiện trong đất đai, khiếu kiện, tố cáo, kiến nghị, thắc mắc liên quan tới vấn đề thực hiện pháp luật về đất đai, giao đất, đền bù, giải tỏa, đền bù tài sản để đảm bảo quyền lợi cho người dân. Chúng ta cũng chỉ dừng lại ở câu chuyện là những vấn đề tồn đọng mà Bộ trưởng Tài nguyên, môi trường và Tổng Thanh tra Nhà nước, Tổng Thanh tra Chính phủ đã hứa trước Quốc hội là cơ bản giải quyết xong vấn đề này, những vấn đề tồn đọng trong năm 2013. Chúng ta sẽ nghe lại, sẽ bàn tiếp, thảo luận tiếp, chất vấn tiếp xem trách nhiệm việc thực hiện nội dung này thế nào.

Như vậy, có thể nói đối với Bộ trưởng Bộ Tư pháp sáng nay và đối với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên, môi trường chiều nay chúng ta dành trọn một ngày và mỗi đồng chí Bộ trưởng tròn một buổi. Công tác chất vấn và trả lời chất vấn đã trở thành một công việc mang tính chất thường xuyên ở các kỳ họp, phiên họp của Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Chúng ta đại biểu Quốc hội cũng đã tương đối thành thạo trong hoạt động này của mình và các vị Bộ trưởng cũng đã thực hiện nhiệm vụ này một cách tương đối chắc chắn, rõ ràng và đưa ra được nhiều vấn đề để cùng giải quyết.

Ngày hôm nay Thường vụ Quốc hội quyết định hai đồng chí trả lời chất vấn, chất vấn mục đích để chúng ta đặt ra vấn đề, cùng nhau giải quyết vấn đề và kết luận được yêu cầu của Quốc hội, của Thường vụ Quốc hội về trách nhiệm của các Bộ trưởng trong việc tiếp tục giải quyết công việc như thế nào? Đặt vấn đề, thảo luận giải quyết vấn đề, kết luận được, ban hành nghị quyết được về việc tiếp tục giải quyết, về trách nhiệm của các Bộ trưởng và việc tiếp tục giải quyết công việc này như thế nào? Đó là yêu cầu của công việc chất vấn.

 

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Thưa các vị Bộ trưởng,

Phiên họp buổi sáng, Ủy ban thường vụ Quốc hội phân công đồng chí Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu điều hành phiên chất vấn buổi sáng đối với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường. Buổi chiều Ủy ban thường vụ Quốc hội phân công đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang. Theo chương trình sáng nay, xin kính mời đồng chí Uông Chu Lưu triển khai công việc.

 

(Tệp đính kèm)

(Văn phòng Quốc hội)

File đính kèm