16/10/2015: Ngày làm việc thứ 5 Phiên họp thứ 42 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội

 •  

  Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường làm rõ thêm về dự án Bộ Luật hình sự(sửa đổi)

   
 •  

  Chủ nhiệm Ủy ban TCNS Phùng Quốc Hiển góp ý kiến về dự án Bộ Luật hình sự(sửa đổi)

   
 •  

  Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Kim Khoa góp ý kiến về dự án Bộ Luật hình sự(sửa đổi)

   
 •  

  Chủ nhiệm Ủy ban PL Phan Trung Lý góp ý kiến về dự án Bộ Luật hình sự(sửa đổi)

   
 •  

  Chủ Tịch HĐDT Kso Phước góp ý kiến về dự án Bộ Luật hình sự(sửa đổi)

   
 •  

  Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp Nguyễn Văn Hiện trình bày báo cáo tiếp thu,chỉnh lý dự án Bộ Luật hình sự(sửa đổi)