15/10/2015.Ngày làm việc thứ 4,phiên họp thứ 42 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội

 •  
  Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn góp ý kiến về dự án Luật về hội.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

  Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn góp ý kiến về dự án Luật về hội.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

   
 •  
  Chủ nhiệm Ủy ban KHCNMT Phan Xuân Dũng góp ý kiến về dự án Luật về hội.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

  Chủ nhiệm Ủy ban KHCNMT Phan Xuân Dũng góp ý kiến về dự án Luật về hội.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

   
 •  
  Chủ tịch HĐDT Kso Phước góp ý kiến về dự án Luật về hội.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

  Chủ tịch HĐDT Kso Phước góp ý kiến về dự án Luật về hội.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

   
 •  
  Chủ nhiệm Ủy ban CVĐXH Trương Thị Mai góp ý kiến về dự án Luật về hội.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

  Chủ nhiệm Ủy ban CVĐXH Trương Thị Mai góp ý kiến về dự án Luật về hội.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

   
 •  
  Chủ nhiệm Ủy ban KT Nguyễn Văn Giàu góp ý kiến về dự án Luật về hội.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

  Chủ nhiệm Ủy ban KT Nguyễn Văn Giàu góp ý kiến về dự án Luật về hội.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

   
 •  
  Chủ nhiệm Ủy ban TCNS Phùng Quốc Hiển góp ý kiến về dự án Luật về hội.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

  Chủ nhiệm Ủy ban TCNS Phùng Quốc Hiển góp ý kiến về dự án Luật về hội.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT