14/10/2015.Ngày làm việc thứ 3,phiên họp thứ 42 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội

 •  

  Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp Nguyễn Văn Hiện góp ý kiến về Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

   
 •  

  Thứ trưởng Bộ công an Lê Qúy Vương phát biểu.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT.

   
 •  

  Phó Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hải Phong phát biểu.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT.

   
 •  

  Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp Nguyễn Văn Hiện trình bày dự án Luật tạm giữ,tạm giam - Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT