Ngày 12/10/2015, Khai mạc phiên họp thứ 42 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội

 •  

  Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc phiên họp .ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

   
 •  

  Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc phiên họp.ảnh Văn Bình -- Cổng TTĐT

   
 •  

  Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc phiên họp.ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

   
 •  

  Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc giới thiệu đại biểu,khách mời.ảnh Văn bình - Cổng TTĐT