Thông cáo phiên họp thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

Từ ngày 14 đến ngày 25 tháng 9 năm 2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã họp phiên thứ 41 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.