Thông cáo phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

Từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 12 năm 2011, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 4 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

 
 

Thông báo ý kiến kết luận phiên họp thứ tư của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

Từ ngày 13 - 16/12/2011, Uỷ ban thường vụ Quốc hội họp phiên thứ tư do đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì và các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành để đánh giá kết quả kỳ họp thứ hai và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII; cho ý kiến về một số nội dung quan trọng, ý kiến còn khác nhau của 6 dự án luật đã được Quốc hội khóa XIII cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ hai (Luật tài nguyên nước (sửa đổi), Bộ luật lao động (sửa đổi), Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, Luật phòng, chống rửa tiền, Luật bảo hiểm tiền gửi, Luật giá); cho ý kiến về 02 dự án Pháp lệnh (dự án Pháp lệnh pháp điển hệ thống pháp luật và dự án Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật); xem xét đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự trung ương; tiến hành giám sát 02 chuyên đề: Việc thực hiện quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Việc thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng và phát triển các khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu; thông qua Chương trình hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế năm 2012 của các cơ quan của Quốc hội, Chương trình công tác năm 2012.