Thông cáo phiên họp thứ 39 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

20/07/2015

Ngày 14 tháng 7 năm 2015, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XIII đã họp phiên thứ 39 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Tham dự phiên họp có đại diện Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan.

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã xem xét, đánh giá kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII; cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

Trên cơ sở ý kiến của các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, của cử tri, dư luận xã hội, thực tế diễn biến kỳ họp và ý kiến của các cơ quan, tổ chức hữu quan tham dự phiên họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận và nhất trí cho rằng: Sau hơn một tháng làm việc, với tinh thần đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, kỳ họp thứ 9 đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Với tinh thần làm việc tâm huyết, trách nhiệm cao của các vị đại biểu Quốc hội, sự chỉ đạo sát sao của Ủy ban thường vụ Quốc hội, sự phối hợp chuẩn bị công phu, nghiêm túc của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan, tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 11 luật, 9 nghị quyết và cho ý kiến 15 dự án luật khác, tiến hành giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước đạt chất lượng tốt, có sự đồng thuận cao. Kết quả của kỳ họp tiếp tục góp phần tích cực đưa Hiến pháp vào cuộc sống, thúc đẩy sự phát triển của đất nước, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nguyện vọng của cử tri cả nước, được Nhân dân đánh giá cao.

Ủy ban thường vụ Quốc hội hoan nghênh các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức và Nhân dân cả nước đã góp phần quan trọng để kỳ họp thành công; đồng thời, đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan hữu quan thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Hiến pháp, các luật, Nghị quyết của Quốc hội được thông qua; tiếp thu, xử lý những vấn đề thuộc trách nhiệm của mình, rút kinh nghiệm, tích cực chuẩn bị tổ chức tốt hơn kỳ họp thứ 10 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 10 năm 2015.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng cơ bản nhất trí với dự kiến về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII; đề nghị Văn phòng Quốc hội tiếp thu ý kiến tại phiên họp để hoàn chỉnh dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp sau.

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Kế hoạch triển khai việc tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan triển khai công tác chuẩn bị và tiến hành tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII theo chức năng, nhiệm vụ của mình, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiến độ theo kế hoạch đề ra.

3. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng đã thông qua các Nghị quyết về việc thành lập một số Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân ở một số đơn vị hành chính cấp huyện vừa được chia tách, thành lập mới và cho ý kiến về một số nội dung khác.

(Văn phòng Quốc hội)