Thông cáo phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

Từ ngày 09 đến 16 tháng 3 năm 2015, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XIII đã họp phiên thứ 36 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội.