Thông cáo phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

Từ ngày 25 đến 27 tháng 02 năm 2015, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XIII đã họp phiên thứ 35 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội.