Thông cáo Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIII

30/12/2014

Trong hai ngày 22 và 23 tháng 12 năm 2014, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã họp phiên thứ 33 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội.

Tham dự phiên họp có đại diện Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan.

1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, đánh giá kết quả kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIII; cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XIII.

Trên cơ sở ý kiến của các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, của cử tri, dư luận xã hội, thực tế diễn biến kỳ họp và ý kiến của các cơ quan, tổ chức hữu quan tham dự phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và nhất trí cho rằng: Sau hơn một tháng làm việc, kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIII đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao. Với tinh thần làm việc tâm huyết, trách nhiệm cao của các vị đại biểu Quốc hội, sự chỉ đạo sát sao của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sự phối hợp chuẩn bị công phu, nghiêm túc của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan, các nội dung được Quốc hội xem xét, quyết định đạt chất lượng tốt, đồng thuận cao. Kết quả của kỳ họp tiếp tục tạo điểm nhấn tích cực trong hoạt động của Quốc hội, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng đồng bào và cử tri cả nước về tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm của các vị đại biểu Quốc hội; về sự nghiêm túc trong tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và các vị đại biểu Quốc hội; về sự chỉ đạo kiên quyết, kịp thời, đưa ra và quyết định những nội dung quan trọng của đất nước cũng như những vấn đề cấp thiết do cuộc sống đặt ra.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoan nghênh các ngành, các cấp, các địa phương và nhân dân cả nước đã góp phần quan trọng để kỳ họp thành công; đồng thời, đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan hữu quan thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Hiến pháp, các luật, Nghị quyết của Quốc hội vừa được thông qua; tiếp thu, xử lý những vấn đề thuộc trách nhiệm của mình, rút kinh nghiệm, tích cực chuẩn bị tổ chức tốt hơn kỳ họp thứ Chín sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5 năm 2015.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cơ bản nhất trí với dự kiến về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XIII; đề nghị Văn phòng Quốc hội tiếp thu ý kiến tại phiên họp để hoàn chỉnh dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp sau.

2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Pháp lệnh xử lý hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án nhân dân và một số dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIII, gồm: Luật kiểm toán Nhà nước (sửa đổi); Luật ban hành văn bản pháp luật; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi); Bộ luật dân sự (sửa đổi). Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan chủ trì thẩm tra tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp, ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, hoàn thiện các dự thảo luật, gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ Chín (tháng 5.2015).

Về dự án Luật ban hành văn bản pháp luật, do còn nhiều ý kiến khác nhau về một số nội dung của dự thảo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Ủy ban pháp luật, Bộ tư pháp tiếp tục phối hợp với các cơ quan cơ quan hữu quan rà soát lại toàn bộ nội dung, từng loại cơ quan có thẩm quyền ban hành loại hình thức văn bản; nội dung của từng loại văn bản; xác định lại tên gọi, phạm vi điều chỉnh của dự án Luật… để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp sau.

Về dự án Pháp lệnh xử lý hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án nhân dân, sau khi xem xét, thảo luận đánh giá nhiều mặt về nội dung, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định chưa thông qua Pháp lệnh, yêu cầu cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, chỉnh lý những quy định chưa phù hợp, tiếp tục hoàn thiện dự thảo Pháp lệnh để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua vào phiên họp sau.

3. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), trong đó giao Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi); thời gian lấy ý kiến nhân dân từ ngày 5.1 đến 5.4.2015.

4. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh cảnh sát môi trường và Chương trình hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế năm 2015 của các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.

(Văn phòng Quốc hội)