Thông cáo Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIII

Trong hai ngày 22 và 23 tháng 12 năm 2014, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã họp phiên thứ 33 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội.