Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

 •  

  Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII.a

   
 •  

  Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc giới thiệu chương trình của phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

   
 •  

  Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

   
 •  

  Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII-b

   
 •  

  Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII-c

   
 •  

  Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII-d

   
 •  

  Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII-e