Thông cáo Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

Từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 8 năm 2014, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XIII đã họp phiên thứ 30 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội.