Khai mạc phiên họp thứ 30 Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII

  •  
    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì và phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì và phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT