Thông cáo phiên họp thứ 3 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

15/10/2011

Từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 10 và từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 10 năm 2011, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 3 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Tham dự phiên họp có đại diện Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan.

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã xem xét việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII:

Trên cơ sở Báo cáo của Văn phòng Quốc hội, các ý kiến phát biểu tại phiên họp và qua tình hình thực tế, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, đến nay, công tác chuẩn bị về mọi mặt cho kỳ họp đã được các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tích cực, khẩn trương thực hiện, đảm bảo yêu cầu đề ra.

Để hoàn thành toàn bộ việc chuẩn bị nội dung kỳ họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nghe và cho ý kiến về các nội dung còn lại sau đây:

- 9 dự án luật, trong đó có: 3 dự án luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ hai theo quy trình hai kỳ họp: Luật đo lường, Luật tố cáo, Luật khiếu nại và 6 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ hai, thông qua tại kỳ họp sau: Luật tài nguyên nước (sửa đổi), Bộ luật lao động (sửa đổi), Luật công đoàn (sửa đổi), Luật phòng, chống rửa tiền, Luật bảo hiểm tiền gửi, Luật xử lý vi phạm hành chính.

- Các báo cáo công tác năm 2011 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (bao gồm cả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân); các báo cáo của Chính phủ về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác thi hành án, về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2011.

            - Dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2012.

            - Nghe Báo cáo của Chính phủ về tổng kết thực hiện Dự án “Trồng mới 5 triệu ha rừng”.

Ủy ban thường vụ Quốc hội yêu cầu cơ quan soạn thảo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý và hoàn chỉnh các dự án, báo cáo, tờ trình, dự thảo luật, dự thảo Nghị quyết bảo đảm chất lượng gửi đại biểu Quốc hội theo quy định và trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai.

            2. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nghe Chính phủ báo cáo về lương của ngành Bảo hiểm xã hội; thảo luận và nhất trí với đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự trung ương.

(Văn phòng Quốc hội)