Thông cáo phiên họp thứ 3 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

Từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 10 và từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 10 năm 2011, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 3 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

 
 

Thông báo ý kiến kết luận phiên họp thứ ba của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Từ ngày 3-5/10/2011 và từ ngày 11-14/10/2011, Uỷ ban thường vụ Quốc hội họp phiên thứ ba do đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì và các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành để cho ý kiến về: 9 dự án luật (6 dự án trình Quốc hội thảo luận lần đầu: Bộ luật lao động (sửa đổi), Luật công đoàn (sửa đổi), Luật phòng, chống rửa tiền, Luật bảo hiểm tiền gửi, Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật tài nguyên nước (sửa đổi) và 03 dự án trình Quốc hội thông qua: Luật đo lường, Luật khiếu nại, Luật tố cáo); các báo cáo công tác năm 2011 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác thi hành án, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác phòng, chống tham nhũng, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2011; báo cáo của Chính phủ về tổng kết dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; Tờ trình số 468/TTr-VKSTC-V9 ngày 06/9/2011 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc đề nghị cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự trung ương; dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2012 và dự kiến chương trình kỳ họp thứ hai; chế độ tiền lương, thu nhập đối với cán bộ công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.