Thông cáo Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

Từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 8 năm 2014, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XIII đã họp phiên thứ 30 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội.

 
 

Thông báo nội dung phiên họp thứ 29 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

Từ ngày 14/7-16/7/2014, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 29 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cho ý kiến về việc đánh giá kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII; cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của 7 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 7: Luật căn cước công dân, Luật hộ tịch, Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi), Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật hàng không dân dụng Việt Nam; về một số nội dung cơ bản định hướng việc xây dựng dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; về giải thích Khoản 4 Điều 7 của Luật Quảng cáo.