Khai mạc phiên họp thứ 29 Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII

 •  
  Lãnh đạo Quốc hội

  Lãnh đạo Quốc hội

   
 •  
  Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng

  Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng

   
 •  
  Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng.

  Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng.

   
 •  
  Phó chủ tịch Huỳnh Ngọc Sơn

  Phó chủ tịch Huỳnh Ngọc Sơn

   
 •  
  Phó chủ tịch Uông Chu Lưu

  Phó chủ tịch Uông Chu Lưu

   
 •  
  Phó chủ tịch Tòng Thị Phóng

  Phó chủ tịch Tòng Thị Phóng

   
 •  
  Chủ nhiệm Văn phòng Ông Nguyễn Hạnh Phúc

  Chủ nhiệm Văn phòng Ông Nguyễn Hạnh Phúc