Thông cáo Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIII

Từ ngày 14 đến ngày 24 tháng 4 năm 2014, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIII đã họp phiên thứ 27 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng..

 
 

Thông báo nội dung phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày 26.4.2014, CHỦ NHIỆM VPQH NGUYỄN HẠNH PHÚC đã ký công văn số 859/TB - VPQH Thông báo Nội dung Phiên họp thứ 27 của ủy ban Thường vụ Quốc hội.