Thông cáo phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội kháo XIII

Từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 3 năm 2014, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XIII đã họp phiên thứ 26 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng..

 
 

Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 26.

Ngày 01 tháng 4 năm 2014, tại phiên họp thứ 26 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội đã tiến hành chất vấn Bộ trưởng Công thương và Bộ trưởng Bộ Y tế. Tham dự phiên họp và giải trình, làm rõ thêm những vấn đề liên quan có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ.