Chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn, ngày 01-4-2014

04/02/2014

CHƯƠNG TRÌNH

PHIÊN CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN, NGÀY 01/4/2014

(Truyền hình, phát thanh trực tiếp; họp trực tuyến)

___________________

 

CHỦ TỌA: Chủ tịch Quốc hội

và các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội

Buổi sáng

Từ 8h00 đến 8h15

1. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu dự họp.

2. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc.

Từ 8h15 đến 11h20 (giải lao từ 9h30-9h50)

3. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phần chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng về các nội dung:

- Giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý thị trường (xử lý tình trạng thương lái nước ngoài mua vét nguyên liệu nông sản, thủy, hải sản gây rối loạn thị trường, ảnh hưởng đến sản xuất - kinh doanh trong nước; tình trạng xuất khẩu lậu quặng, khoáng sản thông qua đường tiểu ngạch gây cạn kiệt nguồn tài nguyên, làm thất thu ngân sách nhà nước...);

- Trách nhiệm quản lý nhà nước về điện, xăng, dầu và việc sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng, dầu; việc thực hiện chương trình “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”.

Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính tham gia trả lời làm rõ thêm một số vấn đề có liên quan.

Từ 11h20 đến 11h30

4. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết thúc phần chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng.

Buổi chiều

Từ 14h00 đến 16h50 (giải lao từ 15h30-15h50)

5. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành phần chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến về các nội dung:

- Giải pháp mang tính đột phá để khắc phục tình trạng xuống cấp về y đức của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế;

- Thực trạng tổ chức bộ máy y tế tuyến huyện, xã và việc đầu tư cho y tế cơ sở để giảm tải cho bệnh viện tuyến trên;

- Công tác quản lý nhà nước đối với y tế tư nhân (trong đó có cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ), giá thuốc chữa bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bộ trưởng các Bộ: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng giám đốc BHXH Việt Nam tham gia trả lời làm rõ thêm một số vấn đề có liên quan.

Từ 16h50 đến 17h00

6. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu kết thúc chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Từ 17h00 đến 17h15

7. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu kết thúc toàn bộ phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

(Văn phòng Quốc hội)