Khai mạc phiên họp thứ 25 Ủy ban thường vụ Quốc hội

Sáng 20/2/2014, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì và phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 25 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Khoá XIII

  •  
    Khai mạc phiên họp thứ 25 Ủy ban thường vụ Quốc hội

    Khai mạc phiên họp thứ 25 Ủy ban thường vụ Quốc hội