Khai mạc phiên họp thứ 24 Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII

Sáng 13/1/2014, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì và phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

  •  
    Khai mạc phiên họp thứ 24 Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII

    Khai mạc phiên họp thứ 24 Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII