Thông cáo phiên họp thứ 23 Ủy ban thường vụ Quốc hội

Trong 2 ngày 23 và ngày 24 tháng 12 năm 2013, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XIII đã họp phiên thứ 23 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng..

 
 

Thông báo Nội dung phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày 30.12.2013, CHỦ NHIỆM VPQH NGUYỄN HẠNH PHÚC đã ký công văn số 2576/TB - VPQH thông báo Nội dung phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.