Khai mạc phiên họp thứ 23 Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII

Sáng 23/12/2013, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì và phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

  •  

    Khai mạc phiên họp thứ 23 Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII

     
  •  

    Khai mạc phiên họp thứ 23 của UBTVQH