Thông cáo phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

Từ ngày 12 đến ngày 21 tháng 8 năm 2013, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XIII đã họp phiên thứ 20 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội.

 
 

Thông báo Kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 20

Ngày 20 tháng 8 năm 2013, tại phiên họp thứ 20, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tiến hành chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Công an tham dự phiên họp và giải trình, làm rõ thêm những vấn đề liên quan. Phiên chất vấn được truyền hình trực tuyến để các vị đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ở 63 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia, đặt câu hỏi chất vấn; được phát thanh, truyền hình trực tiếp để nhân dân cả nước theo dõi, giám sát.

 
 • Các Chủ tịch Quốc hội tiền nhiệm
 • Phiên họp thứ 29
 • Phó Chủ tịch Trần Quang Phương
 • Phiên họp thứ 28
 • Phiên họp thứ 27
 • Phiên họp thứ 26
 • Phiên họp thứ 25
 • Phiên họp thứ 24
 • Phiên họp thứ 23
 • Phiên họp thứ 22
 • Phiên họp thứ 21
 • Phiên họp thứ 20
 • Phiên họp thứ 19
 • Phiên họp thứ 18
 • Phiên họp thứ 17
 • Phiên họp thứ 16
 • Phiên họp thứ 15
 • Phiên họp thứ 14
 • Phiên họp thứ 13
 • Phiên họp thứ 12
 • Phiên họp thứ 11
 • Phiên họp thứ 10
 • Phiên họp thứ 9
 • Phiên họp thứ 8
 • Phiên họp thứ 7
 • Phiên họp thứ 6
 • Phiên họp thứ 5
 • Phiên họp thứ 4
 • Phiên họp thứ 3
 • Phiên họp thứ 2
 • Phiên họp thứ 1
 • Quốc hội khóa XI
 • Quốc hội khóa X