Phiên họp thứ 16 Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII

Ngày 18/3/2013, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ( khóa XIII ) tổ chức Phiên họp thứ 16. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì Phiên họp

  •  
     
  •  
     
  •