Thông cáo phiên họp thứ 15 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XIII

27/02/2013

Trong 2 ngày 25 và ngày 26 tháng 02 năm 2013, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XIII đã họp phiên thứ 15 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội.

Tham dự phiên họp có đại diện Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan.

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về 2 dự án Luật phòng, chống khủng bố, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú và dự án Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật phòng, chống khủng bố và đề nghị Ủy ban quốc phòng và an ninh phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu các ý kiến đóng góp tại phiên họp, hoàn chỉnh báo cáo, dự thảo luật gửi xin ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội bằng văn bản trước khi gửi xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội.

            Luật Cư trú được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/11/2006, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2007 đã đạt được những kết quả tích cực, tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật và bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước về cư trú trong tình hình mới. Tuy nhiên, sau 5 năm thực hiện, một số quy định của Luật Cư trú đã bộc lộ khó khăn, vướng mắc, bất cập chưa phù hợp với tình hình thực tế, cần được sửa đổi, bổ sung để bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho công dân thực hiện quyền về tự do cư trú và tăng cường công tác quản lý nhà nước về cư trú. Vì vậy, việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú là cần thiết nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, bảo đảm các điều kiện thuận lợi hơn nữa cho công dân trong cư trú, bảo đảm hài hòa quyền, lợi ích hợp pháp của mọi cá nhân, tổ chức; đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình hiện nay. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo, dự thảo luật trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 17 trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5.

 Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan khẩn trương tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo, dự thảo pháp lệnh trình Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua tại phiên họp thứ 17.

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Đề án đổi mới Văn phòng Quốc hội để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Sau 10 năm triển khai thực hiện, trước yêu cầu ngày càng cao đối với bộ máy giúp việc của Quốc hội, một số quy định của Nghị quyết 417/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 01/10/2003 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội không còn phù hợp với thực tiễn, đã bộc lộ những vướng mắc, bất cập, cần phải được sửa đổi, bổ sung. Việc xây dựng Đề án đổi mới Văn phòng Quốc hội để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhằm nghiên cứu, đề xuất đổi mới mô hình tổ chức bộ máy giúp việc theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, hợp lý; phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng; có sự liên thông, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, bảo đảm không chồng chéo và phân tán nguồn lực, tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

3. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc bố trí vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 – 2015 và năm 2012 cho một số dự án quan trọng, cấp bách của các Bộ: Giao thông vận tải, Y tế, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; nghe Ủy ban đối ngoại báo cáo về Tờ trình xin đăng cai tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và dự thảo sơ bộ Phương án tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU)  năm 2015. Đồng thời, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhất trí với Tờ trình của Tòa án nhân dân tối cao về đề nghị bổ sung thành viên Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

(Văn phòng Quốc hội)