Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp thứ 15 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XIII

Ngày 25/2/2013, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì và phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

  •  
     
  •  
     
  •  
     
  •  
     
  •