Một số hình ảnh phiên họp thứ 12 Ủy ban thường vụ Quốc hội

Chiều 5/10/2012 tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII khai mạc phiên họp thứ 12

 •  
  Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Hà Hùng Cường trình bày tờ trình tại phiên họp

  Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Hà Hùng Cường trình bày tờ trình tại phiên họp

   
 •  
  Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu ý kiến

  Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu ý kiến

   
 •  
  Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu phát biểu ý kiến

  Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu phát biểu ý kiến

   
 •  
  Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội
Phạm Thị Hải Chuyền trình bày tờ trình tại phiên họp

  Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội Phạm Thị Hải Chuyền trình bày tờ trình tại phiên họp

   
 •  
  Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành phiên họp

  Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành phiên họp

   
 •  
  Quang cảnh phiên họp.

  Quang cảnh phiên họp.

   
 •  
  Quang cảnh phiên họp

  Quang cảnh phiên họp

   
 •  
  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc phiên họp

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc phiên họp