Thông cáo phiên họp thứ 10 Ủy ban thường vụ Quốc hội

Từ ngày 13 đến ngày 22 tháng 8 năm 2012, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XIII đã họp phiên thứ 10 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

 
 

Thông báo Kết quả chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và thực hiện Nghị quyết số 30/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII, trong các ngày 21 và 22 tháng 8 năm 2012, tại phiên họp thứ 10, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Tổng Thanh tra Chính phủ. Tham gia báo cáo giải trình làm rõ thêm các câu hỏi của đại biểu Quốc hội có Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ và một số cơ quan, tổ chức hữu quan.